Summitul G20 din Hangzhou s-a încheiat – care sunt rezultatele?

Andreea Leonte | 10 septembrie 2016
Poză de grup a liderilor ... +
Poză de grup a liderilor de la Summitul G20 din Hangzhou (China), 2016 -

Liderii G20 s-au întâlnit între 4 și 5 septembrie, în Hangzhou, China, la o nouă sesiune de discuții cu privire la subiecte de interes internațional. Este a XI-a întâlnire de acest fel de la înființarea forumului, în 1999, dar prima dată când China a fost gazda acestei reuniuni la nivel înalt. De aceea, evenimentul a fost văzut de către presa internă drept o nouă etapă în procesul de afirmare a țării pe scena internațională și de consolidăre a noului său statut de lider veritabil în economia mondială.

G20 este format în mod tradițional din următoarele state: Africa de Sud, Arabia Saudită, Argentina, Australia, Brazilia, Canada, Coreea de Sud, China, Franța, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Mexic, Rusia, Statele Unite și Turcia. La acestea se adaugă și Uniunea Europeană, care anul acesta a fost reprezentată de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și de Donald Tusk, președintele Consiliul European. Acești participanți realizează împreună 85% din produsul brut mondial și efectuează aproximativ 80% din schimburile comerciale de pe glob.

În afară de aceștia, la summit au luat parte și un număr record de țări din afara G20, precum și numeroase organizații internaționale: Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Mondială a Comerțului (World Trade Organization – WTO), Consiliul de Stabilitate Financiară (Financial Stability Board – FSB), Organizația Internațională a Muncii, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE). Tema întâlnirii din acest an a fost: „Către o economie mondială inovatoare, revigorată, interconectată și incluzivă.”

Hangzhou: gazda Summitului G20

China a făcut eforturi considerabile pentru organizarea în condiții de deplină siguranță a summitului din acest an. Una dintre măsurile luate a fost stimularea, prin diferite mijloace, a locuitorilor din Hangzhou să părăsească orașul gazdă pe toată durata întrunirii. În acest scop a  fost instituită o săptămână întreagă de vacanță publică, prilej cu care mai bine de o treime din locuitorii orașului s-au deplasat către alte destinații. Pentru a încuraja aceste demersuri, agențiile de turism interne au oferit reduceri mari la achiziționarea pachetelor turistice și a zborurilor autohtone, precum și a biletelor de acces către principalele obiective turistice din țară.

Exodul masiv din Hangzhou a format un contrast  puternic cu restul țării, aflată în plin proces de începere a noului an școlar. Numărul de turiști care au plecat în străinătate în această săptămână se estimează că îl va depăși pe cel preconizat pentru Săptămâna de Aur, din luna octombrie a acestui an, cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Chinei (1-7 octombrie).

În același timp, pe toată durata summitului și în perioada premergătoare acestuia au fost dispuse măsuri drastice în vederea reducerii nivelului de poluare la valori cât mai mici. Astfel, fabricile din împrejurimile orașului au fost închise, iar traficul controlat. Prin toate aceste măsuri, s-a urmărit eficientizarea implementării măsurilor de protecție pe toată durata activităților din cadrul summitului și asigurarea unei bune desfășurări a acestuia, în scopul atingerii tuturor obiectivelor propuse.

Puncte cheie

  1. G20 a propus intensificarea cooperării în materie de inovații, cu precădere în domeniul științific și cel tehnologic, prin stimularea investițiilor în cercetare și în dezvoltarea de noi tehnologii și modele structurale.
  2. Un alt punct cheie a fost găsirea de noi metode pentru creșterea factorului total de productivitate, prin extinderea granițelor de cooperare economică și dezvoltarea de noi tehnologii. În acest sens, G20 și-a propus formularea unui set de principii directoare care să dirijeze întregul proces de implementare și monitorizare a noilor reforme.
  3. G20 și-a propus totodată să susțină revitalizarea și modernizarea continuă a industriei, prin implementarea de noi tehnologii și modele de organizare a producției. Pe termen lung se urmărește creșterea indicelui de producție domestică și crearea de noi locuri de muncă.
  4. Nu în ultimul rând, G20 să își dorește să facă noi demersuri pentru coordonarea și sincronizarea politicilor economice, de inovare și antreprenoriat. Totodată, se dorește creșterea reprezentanței țărilor în curs de dezvoltare în forumurile de discuții privind elaborarea de noi strategii economice, pentru ca acestea să fie mai bine adaptate la nivelul de dezvoltare al fiecărui participant, în ideea de a reduce eventualele incoerențe. Un alt obiectiv este diseminarea progreselor tehnologice la o scară mai largă, astfel încât, acestea să ofere pârghiile necesare rezolvării problemele des întâlnite.
Întâlnire Summit G20 din Hangzhou, China, 2016
Întâlnire din cadrul summitului G20 ... +
Întâlnire din cadrul summitului G20 din Hangzhou, China, din 2016 -

Măsuri privind relansarea creșterii economice

Creșterea economică din ultimii ani a fost relativ lentă și inegal distribuită la nivel global. De aceea, forumul G20 a căzut de acord asupra necesității formulării unei noi viziuni comune pe termen lung. Principalii actori economici ai lumii și-au exprimat hotărârea de a utiliza toate instrumentele disponibile de politică monetară, fiscală și structurală, pentru a realiza o creștere economică puternică, durabilă, echilibrată și favorabilă incluziunii.

În acest scop, a fost lansat planul de acțiune Hangzhou, ori „înțelegerea Hangzhou” (Hangzhou Consensus), așa cum mai este cunoscută inițiativa, care invită membrii G20 să asigure pe viitor o creștere economică sustenabilă și incluzivă, printr-o mai bună coordonare a politicilor macroeconomice și prin continuarea eforturilor de liberalizare a comerțului și încurajarea inovației în industrie și tehnologie. Înțelegerea a fost urmată de asumarea unor angajamente, formulate în termeni destul de vagi, adresând o gamă largă de probleme, variind de la sprijinirea „noii revoluții industriale”, la finanțarea inițiativelor de antreprenoriat, combaterea evaziunii fiscale internaționale, lupta contra corupției, liberalizarea comerțului, creșterea investițiilor în inovare, s.a.m.d..

Despre schimbările climatice…

Problema schimbării climatice a fost recunoscută de către toți participanții la forumul de discuții ca necesitând o abordare serioasă, directă și imediată. Astfel, liderii G20 și-au exprimat susținerea pentru punerea cât mai rapidă în aplicare a Acordului de la Paris. În același timp, a fost încurajată acordarea unui sprijin financiar consistent investițiilor în energie alternativă. Acestea  sunt esențiale pentru atingerea obiectivului dezvoltării durabile. Din cauza exploatării excesive, resursele naturale, pe care se bazează mare parte din industria globală, se vor epuiza într-un număr destul de mic de ani. Din acest motiv, este necesar ca orientarea către noi metode de exploatare a resurselor să înceapă din timp, pentru a asigura bunăstarea atât a generației actuale, cât și a celei viitoare.

În cadrul întrunirii, Grupul de Studiu privind Finanțarea Climatică (Climate Finance Study Group) a prezentat un raport privind „promovarea furnizării eficiente și transparente a finanțării climatice dedicată susținerii acțiunilor de atenuare și adaptare (la noile tehnologii)”. Cu acest prilej, a fost reluată discuția privind îndeplinirea angajamentelor asumate de țările dezvoltate, în cadrul Convenției-Cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CCONUSC), de a sprijini țările în curs de dezvoltare în procesul de implementare a prescripțiilor Acordului de la Paris. Forumul G20 și-a exprimat încrederea că eforturile comune de a renunța la mijloacele tradiționale de producere a energie în favoarea energiilor verzi vor fi încununate de succes, fără a preciza însă un calendar cu privire la eliminarea completă a subvențiilor destinate exploatării combustibililor fosili.

China și SUA au ratificat Acordul de la Paris privind schimbările climatice în săptămâna premergătoare începerii summitului. Cele două țări sunt responsabile împreună de 40% dintre emisiile de carbon de pe glob.

Summit Schimbări Climatice la G20, Hangzhou
Summit despre Schimbările Climatice, în ... +
Summit despre Schimbările Climatice, în cadrul summitului G20 din Hangzhou (China) -

Despre evaziunea fiscală…

Liderii G20 au însărcinat OCDE ca până în iunie 2017 să întocmească o listă neagră a țărilor necooperante în lupta împotriva evaziunii fiscale. OCDE va avea așadar rolul de „a pregăti pentru următorul summit al șefilor de stat și de guvern din G20, din iulie 2017, o listă de jurisdicții care nu au realizat progrese notabile în eforturile de punere în aplicare a standardelor internaționale privind transparența fiscală”, au subliniat liderii celor douăzeci mari puteri mondiale.

„Mai mult decât oricând, lupta împotriva paradisurilor fiscale reprezintă una dintre prioritățile G20”, a asigurat directorul centrului politic și de administrație fiscală al OCDE, Pascal Saint-Amans, prezent de asemenea în Hangzhou. Acest mesaj „foarte hotărât” din partea G20 presupune că țările necooperante au la dispoziție aproape un an de zile (până în iulie 2017) „ca să se conformeze criteriilor OCDE”, a adăugat el. „Faptul de a se afla pe lista neagră a OCDE va avea un impact devastator asupra economiei țărilor menționate, întrucât sancțiunile care se vor dispune vor fi extrem de severe. Impactul asupra fluxurilor financiare îndreptate către aceste țări vor fi majore și cu efect imediat”, a insistat acesta.

Despre corupție…

Recunoscând efectele negative ale corupției, fluxurilor financiare ilicite și alocării inechitabile a resurselor publice, G20 a decis consolidarea cooperării internaționale în lupta anticorupție, cu respectarea deplină a principiilor dreptului internațional, a drepturilor omului și a statului de drept, precum și a suveranității fiecărei țări.

Participanții la forum și-au exprimat, prin Acordul Hangzhou, susținerea față de Principiile de Nivel Înalt ale G20 privind cooperarea în activitatea de căutate a persoanelor suspectate de corupție și recuperarea activelor sustrase. Aceștia au salutat inițiativa chineză de a institui în China un Centru de Cercetare în acest scop, care va fi operat în linie cu normele internaționale.

G20 și-a afirmat hotărârea de a sprijini cooperarea dintre agențiile anticorupție și autoritățile judiciare din diferite state, precum și de a stabili un mecanism eficient de informare transfrontalieră, în scopul facilitării derulării activităților de anchetă și aplicării legii. În acest sens, s-a vorbit despre necesitatea aplicării eficiente a dispozițiilor de extrădare și a acordării reciproce de asistență judiciară, în conformitate cu principiile Convenției Națiunilor Unite anticorupție și ale altor convenții internaționale aplicabile. De asemenea, s-a făcut un nou apel pentru ratificarea de către toți membrii G20 a Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției.

Participanții forumului și-au arătat susținerea față de Planul de acțiune anticorupție al G20 pentru perioada 2017-2018, destinat îmbunătățirii integrității și transparenței sectorului public și privat și promovării unui nivel de toleranță zero față de activitățile de corupție. G20 a solicitat grupului de lucru anticorupție să elaboreze până la finele acestui an un plan de implementare a măsurilor enunțate.

Alte probleme stringente

În afară de acestea, în cadrul forumului au mai fost abordate și alte subiecte de interes. Una dintre chestiunile care a fost discutată succint în prima zi a summitului a fost legată de industria producătoare de oțel. Uniunea Europeană, care este al doilea mare producător de oțel din lume după China, a înregistrat pierderi însemnate în ultimii ani ca urmare a creșterii importurilor ieftine de oțel din China. Acest lucru a cauzat desființarea multor locuri de muncă și slăbirea industriei metalurgice europene. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a subliniat că este imperativ necesar ca China să ia măsuri care să rezolve  problema supracapacității sale industriale, ale cărei consecințe negative se răsfrâng acut asupra potențialului competitiv al UE. Acesta a menționat că deși problema supracapacității există în multe țări, acest subiect este cu precădere relevant în discuția cu China.

Totodată, Comisia Europeană, prin reprezentantul său Jean-Claude Juncker, și-a apărat decizia de a sancționa gigantul high-tech Apple cu achitarea retroactivă a sumei de 13 miliarde de euro pentru neplata taxelor către Irlanda. Juncker a motivat decizia comisiei pe cerințele legislației existente și pe situația de fapt din speță. „Decizia noastră nu vizează Statele Unite ale Americii”, a precizat el.

Pe durata întâlnirilor, s-a vorbit și despre situația sensibilă din Orientul Mijlociu, reafirmându-se necesitatea coordonării eforturilor pentru a rezolva criza războiului din Siria, ameliorarea situației imigranților și a refugiaților din zonele de conflict, combaterea terorismului, etc. Participanții forumului și-au manifestat dorința de consolidare a asistenței umanitare și de întărire a eforturilor privind reinstalarea și integrarea refugiaților provenind din zonele de conflict.

Note finale

Summitul G20 2016 s-a finalizat cu discursul președintelui chinez Xi Jinping, care a mulțumit participanților pentru implicare și solidaritate și a menționat principalele realizări ale întrunirii. Discursul a fost urmat de un show excepțional care a avut loc pe Lacul de Vest din orașul gazdă, Hangzhou.

Folosindu-se de statutul de țară în curs de dezvoltare, China a insistat asupra necesității accelerării dezvoltării economice, atât în sfera G20, cât și în afara ei. Acest lucru poate fi realizat prin continuarea procesului de incluziune a economiilor emergente. Comunicatul de încheiere al summitului a sintetizat planul de acțiune în cinci mari domenii de prioritate: coordonarea politicilor (economice), asigurarea unei creșteri economice rapide și inovatoare, armonizarea și eficientizarea politicilor de guvernanță economică și financiară, îmbunătățirea fluxurilor comerciale și de investiții și dezvoltarea societății umane.

Deși, potrivit unor opinii, summitul din acest an a atins doar superficial problemele enunțate în agenda de lucru, alți observatori se arată mulțumiți de rezultatele obținute în urma celor două zile de discuții. Într-un comunicat al Comisiei UE, este precizat faptul că Uniunea Europeană a atins importante puncte cheie în timpul summitului din 4-5 septembrie. Printre acestea se numără discuțiile referitoare la criza oțelului, evaziunea fiscală și criza refugiaților, din care a rezultat un set de măsuri concrete, dintre care amintim: crearea Forumului Internațional privind Supracapacitatea în Producerea de Oțel, care va funcționa în cadrul OCDE și înființarea unui comitet pentru găsirea de soluții în lupta de combatere a evaziunii fiscale. În ceea ce privește problema refugiaților, grupul G20 a reînnoit solicitarea către participanții forumului de a-și concentra eforturile comune către cercetarea cauzelor acestui fenomen și rezolvarea crizei actuale.

Despre autor:

Andreea Leonte este Project Manager în cadrul RISAP. Ea a absolvit studiile de masterat la Universitatea de Studii Străine din Beijing, China (Beijing Foreign Studies University), cu specializarea in Dreptul afacerilor si comercial chinez. Vorbitoare de limbă chineză, Andreea este interesată de studiul dinamicii relațiilor internaționale și de analiza politicii externe chineze.

Un comentariu

  1. Cristina V. 10 septembrie 2016 at 5:05 pm - Reply

    Foarte interesant articolul.

Comenteaza