China importă orez din SUA

Anjie Goh | 10 august 2017
Plantație de orez în sudul ... +
Plantație de orez în sudul Chinei -

China va importa pentru prima dată orez din Statele Unite ale Americii – acesta este rezultatul negocierilor purtate de cele două state și încheiate pe 20 iulie.

Decizia de a importa orez nu este una surprinzătoare, cu toate că avem în vedere faptul că China este cel mai mare producător de orez din lume, reprezentând aproximativ 30% din producția totală de orez a planetei. Jumătate din producția totală de cereale a Chinei este dedicată cultivării orezului, dar cu toate acestea, din cauza schimbărilor apărute odată cu dezvoltarea economică a Chinei, cantitatea de orez produsă, deși impresionantă, devine insuficiență. Rob Bailey, expert în siguranța alimentelor al Chatham House din Londra a declarat că China a fost în mare măsură capabilă să își hrănească populația, în special cu orezul, dar ca se bazează mai mult pe importuri în ultimii ani.

Factorii care au condus la necesitatea de a importa orez sunt multipli și vin din diferite sfere de interes, dar printre cei mai importanți se regăsesc cei economici și sociali, care se află în strânsă legătură. Evoluția rapidă a economiei chineze și orientarea acesteia spre sectoarele industriei și serviciilor a lăsat în urmă sectorul agriculturii, care a început treptat să ocupe o parte din ce în ce mai mică din PIB-ul Chinei. Astfel, diferențele sunt covârșitoare: dacă în 1993 agricultura reprezenta aproape 35% din PIB, în prezent sectorul agricol își aduce contribuția cu aproximativ 10% la produsul intern brut.

Progresul economiei a condus la puternica tehnologizare a producției și la orientarea populației către orașe, locuitori din mediul rural lăsând treptat la o parte îndeletnicirile agricole și stabilindu-se în mediul urban. Conform Băncii Mondiale, în 1980 doar 19,6% din populația Chinei locuia în orașe. În 2015 însă, procentul locuitorilor din mediul urban a ajuns la 56%. Dacă în 2005 China avea 745 de milioane de locuitori în mediul rural și 562 locuitori în mediul urban, astăzi cifrele sunt reflectate în oglindă, China numărând peste 750 de milioane de locuitori la orașe și doar 600 de milioane de locuitori la sate.

Pe lângă această schimbare evidentă în raporturile numerice ale locuitorilor din mediul urban și mediul rural, la sate există și problema îmbătrânirii populației. Tinerii s-au mutat și și-au concentrat activitatea pe celelalte sectoare ale economiei, a căror dezvoltare a ajutat China să devină mai avansată din punct de vedere industrial. Nici fertilitatea solului nu mai este un avantaj, producția actuală de orez din China, deși rămânând totuși prima din lume, neputând acoperi nevoile în creștere ale unei populații uriașe. Acești factori au obligat China să ia măsura de a importa orez, fapt care ar fi fost considerat inimaginabil cu două decenii în urmă.

În 2001, China și-a deschis porțile pentru importurile de orez, odată cu aderarea la Organizația Mondială a Comerțului, dar nu a mai importat niciodată până acum din Statele Unite ale Americii. Potrivit asociației USA Rice, problema importurilor de orez din SUA au avut în vedere lipsa unor protocoale fitosanitare.

Acest obstacol pare să fie depășit, iar ambele părți sunt încântate de noua colaborare privind piața orezului. Ministrul agriculturii din SUA, Sonny Perdue, a declarat că vede în această colaborare ,,o oportunitate excepțională cu un potențial enorm pentru viitor”.

Betsy Ward, președintele SUA Rice, și-a exprimat de asemenea entuziasmul cu privire la semnarea protocolului care acum face posibil exportul de orez din SUA către China. Aceasta a declarat că în China se consumă echivalentul întregii recolte anuale de orez din SUA la fiecare 13 zile. Privind din punct de vedere economic, sumele pe care China le oferă pentru importurile de orez sunt considerabile, în aprilie 2017 atingând valoarea de 212 milioane de dolari, bani acordați țărilor cu care China colaborează privind piața orezului, China importând aproximativ 5000 de tone de orez.

De partea cealaltă, deși se arată dornică să importe orez, China păstrează însă precauția, intenționând să trimită inspectori să verifice instalațiile din fabricile de orez pentru a se asigura că importurile nu vor aduce în țara dăunători, a declarat Carl Brothers, directorul US Rice International Trade Policy.

Relațiile economice dintre China și SUA vor avea de câștigat în urma acestor importuri și ar putea detensiona situația comerțului dintre cele două state, cauzată de creșterea prețului la oțel practicată de SUA. Mai mult decât atât, această deschidere a Chinei fată de Statele Unite ar putea avea o influență pozitivă și asupra deschiderii unor noi oportunități pentru producătorii mici și mijlocii de orez din SUA.

| 10 august 2017|Categories: China, Economie|Tags: , , , , |0 Comentarii

Despre autor:

Anjie Goh este fost intern RISAP. Domeniile sale principale de interes sunt relațiile internaționale și economia internațională în Asia, având un interes special pentru China, Singapore și Vietnam.

Comenteaza